Tel.:  04732 / 20419 oder 0664-9125129
E-Mail: kindergarten.trebesing@a1.net